dinsdag 18 juni 2013

Wie heeft er gelijk: Zakaria of Dewey?


'Fareed Zakaria vindt dat de balans doorgeslagen is in de richting van de democratie en pleit voor een liberale correctie: hij wil wettelijke beperkingen stellen aan de politieke macht. Hij stelt dan ook voor om bepaalde sectoren van het publieke leven te onttrekken aan de democratische besluitvorming en toe te vertrouwen aan experts. Soms moeten ervaren en goede mensen gewoon kunnen doen wat goed is voor de samenleving, zonder voortdurend in hun activiteit belemmerd te worden door democratische bemoeienissen. Natuurlijk blijft de laatste controle op de macht bij het volk liggen, bijvoorbeeld door middel van impeachment, maar het volk moet die macht ook durven te delegeren.


Zakaria gaat hiermee regelrecht in tegen Dewey, die vond dat de problemen van de werkelijk bestaande
democratie alleen opgelost konden worden door méér democratie. Zakaria durft te erkennen dat het soms in het belang van de democratie is om af te zien van een democratische werkwijze. Om te overleven moet een democratie kunnen steunen op verantwoordelijke elites. Voor Dewey zou dat als een vloek klinken. Hij was er als de dood voor dat het volk zijn macht uit handen zou geven aan een clique van kapitalisten, want wanneer krijgt het die macht ooit terug?'


Uit: Venmans, Peter. 'Over de zin van nut.' Uitgeverij Atlas, 2010-07-01.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten